Haderslev FK

Omdrejningspunktet i Get2sport indsatsen i Haderslev har været at bygge bro mellem HFK og Varbergparken. På den ene side har HFK opkvalificeret og aflastet klubbens mange ledere og trænere i de særlige udfordringer, der er forbundet med at have mange medlemmer fra Varbergparken. På den anden side har de også brugt rigtig mange ressourcer på at etablere en lang række aktiviteter i Varbergparken, for på den måde at være opsøgende i forhold til rekruttering af nye medlemmer.

For yderligere oplysning angående Get2sport i Haderslev FK kontakt venligst:


                          Teddy Pedersen

                          teddy.p@mail.dk

                          20 27 51 11 
 

Nøgletal Haderslev:

Haderslev

kommune

Ca. Antal beboere

Gns. indkomst

Børn u. 18 år %

Til / fra flytning

% Pr. år

Nydanskere

%

Udenfor

Arbejdsm.

Haderslev FK

1040

130.000

32

22

59

48

Normal Danmark

 

262.000

20

6

9

20

Nøgleforening

U 18   (heraf piger)

U 18 etniske (heraf piger)

Frivillige (etniske)

Medlemmer i alt

Haderslev FK

660    (162)

74 (14)

120 (??)

946

 
 


Danmarks Idræts-Forbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf. 43 26 26 26, dif@dif.dk