HVEM ER VI

Danmarks Idræts-Forbund har i mere end etårti arbejdet målrettet på at styrke de frivilliges vilkår og muligheder forogså at drive idrætsforening i de mest udsatte boligområder i Danmark. Dennesærlige indsats har vi siden 2005 sammenfattet under overskriften Get2sport.

Selvomder er store sociale og kulturelle forskelle i deudfordringer den frivillige idræt møder i de forskellige udsatteboligområder, så har de dog det til fælles, at betingelserne for at driveforeningsidræt afviger så radikalt fra det normale, at de ikke lader sig gøre,at drive en frivillig idrætsforening alene på de betingelser som normaltgælder for det frivillige foreningsliv.Som det bliver uddyber senere, så er der i disse områder brugfor både en konstant aflastning af og støtte til de frivillige ledere og trænere –for så vidt som vi ønsker, at også børn og unge i disse områder af landet, skal have mulighed for at nye godt af den ”sociale kapital” som vi ved,et aktivt foreningsliv kaster af sig. 

Da vi søsatteGet2sport var visionerne og målene mange. Nogle af visionerne har vi ført ud ilivet, lige som vi har nået en lang række af de mål vi satte os. Når det ersagt, så er det dog vigtigt at slå fast, at Get2sport ikke er et midlertidigtprojekt eller en forbigående indsats som har fuldført sin mission i løbet af enlængere eller kortere årrække. Get2sport er DIF samlede og særlige indsats iforhold til at støtte de specialforbund og foreninger som har deres dagligevirke i de mest udsatte boligområder. En indsats som foregår i tæt samarbejde medde relevante kommuner og ministerier.

Get2sport indsatserne er vidtfavnende og målene flere, men når alt kommer til alt så handler det først og fremmest om, at rekruttere og fastholde frivillige ledere og trænere. Det er ingen stor kunst, at få børn og unge ind i foreningerne i de udsatte boligområder; kunsten har altid været og er stadig, at tiltrække og fastholde de ledere og trænere som giver det hele mening og ikke mindst får hverdagen til at fungere.


 

 
 


Danmarks Idræts-Forbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf. 43 26 26 26, dif@dif.dk